Velkommen til vores hjemmeside

 

 

                                Nørre Alslev d. 03.februar 2020

 

 

Generalforsamling

 

East Coast Linedancers indkalder hermed til generalforsamling

 

mandag d. 2. marts 2020 kl. 18:00          

 

i Foreningshuset Tingsted i henhold til vedtægterne:

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.

   

 2. Formandens beretning.

   

 3.  Kasserer aflægger regnskab.

   

 4.  Behandling af indkomne forslag. Skal afleveres/sendes på mail til formanden senest  14 dage(18.februar 2019) før generalforsamlingen, da disse skal fremlægges på dansestedet senest 1 uge før generalforsamlingen på dansestedet.

   

 5.   Valg af bestyrelse i henhold til §4:

         

  6.      Eventuelt.

   

  Der serveres smørrebrød(i skal selv medbringe drikkelse og service) og kaffe, derfor er der tilmelding, så vi ved hvor meget smørrebrød vi skal købe.

   

  P.b.v.

   

  Ellen Michelsen

  formand