Link til stepsheets
www.kickit.to
www.yipee.sg
www.mastersinline.com
www.copperknob.co.uk
www.linedancermagazine.com
Div. Hjemmesider med linedanceudstyr
Red Stone Ranch www.redstoneranch.dk
Empire Sko www.empiresko.dk
Texas Square DJO www.texasdjo.dk
Best in Western www.bestinwestern.dk
Støvlemanden www.stovlemanden.dk
Linedanceklubber
Ringsted Linedance Ringsted www.ringstedlinedance.dk
Love To Dance Odense www.love-to-dance.dk
Happy Feet Linedance Vordingborg www.happyfeetlinedance.dk
Fun4all Linedancers Falkerslev www.fun4alllinedancers.dk
Red Town Liners Rødbyhavn www.redtownliners.dk
IVI Linedance Idestrup www.ivi.dk
El Paso Linedancers St. Torøje www.elpaso-linedancers.dk
Kickin' Heel Næstved www.kickinheel.dk